BETALNING


Anmälningsavgiften:
- För att garantera plats i cupen måste anmälningsavgiften vara betald inom 30 dagar efter anmälan.

Deltagaravgiften:
- Deltagaravgiften ska betalas senast 1 juni 2021.


För mer information kring avgifterna hänvisar vi till Avgifter.


Betalning sker till:
Bankgiro: 711-6056
IBAN: SE20 6000 0000 0001 6758 3492
SWIFT/BIC: HANDSESS
Bank: Handelsbanken Globen, Arenavägen 41, 12177 Johanneshov


Avbokningsregler:
Anmälningsavgift
- 100% återbetalning innan 1 april 2021.
- 50% återbetalning innan 1 juni 2021.

Deltagaravgiften:

- 100% återbetalning fram till 1 juni 2021, därefter krävs läkarintyg för återbetalning.Vid inställd cup pga. covid-19:
Full återbetalning till alla lag om cupen behöver ställas in pga Covid-19, precis som vid 2020 års cup.