KANSLI

Stockholm Football Cup c/o Enskede IK

Postadress:
Box 90266
120 24 Stockholm

Besöksadress och leveranser:
Enskedevägen 95
122 63 Enskede

Telefonnummer: +46 8 525 06 077
e-mailadress: info@stockholmfootballcup.com

Organisationsnummer: 802525-2894

Cuporganisation:


CUPGENERAL


Jonas 


  MARKNADSFÖRING


Petra 

MARKNADSFÖRING/BOENDE 


Mikael 

FUNKTIONÄRER  


JohannaEVENT

Peter
INFRASTRUKTUR

Anders